การตรวจ NIPT คืออะไร?

การตรวจคัดกรอง Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) หรืออีกชือหนึ่งว่า Non-Invasive Prenatal Screening (NIPS) เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์จากดีเอ็นเอ (DNA) ของทารกที่อยู่ในเลือดของมารดา การตรวจคัดกรอง NIPT จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นของโรคดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) จากโครโมโซมคู่ที่ 21 เอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Edwards Syndrome) จากโครโมโซมคู่ที่ 18 และพาทัวซินโดรม (Patau Syndrome) จากโครโมโซมคู่ที่ 13

การตรวจคัดกรอง NIPT สามารถทำได้โดยการเจาะจากเลือดมารดาหลังจากมีอายุครรภ์ได้ 10 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเพศของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกในช่วงตั้งครรภ์ ในขณะที่วิธีการดั้งเดิมอย่างการอัลตร้าซาวน์จะทำให้ทราบเพศของทารกในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์

ปลอดภัย

ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์

แม่นยำ

ให้ผลการตรวจคัดกรองที่ถูกต้องแม่นยำกว่า 99 เปอร์เซ็นต์

สะดวกสบาย

บริการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยาบาลวิชาชีพ ณ สถานที่ของท่าน

รวดเร็ว

รับผลอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 5 วัน

น่าเชื่อถือ

บริการที่เชื่อถือได้จาก G-NIPT ที่ประสานงานโดย Luma และห้องแล็ปที่ได้มาตรฐาน CPA จากประเทศเกาหลีใต้

ขั้นตอนในการตรวจคัดกรอง NIPT Test กับ Luma

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง NIPT

ขั้นตอนที่ 2

สั่งซื้อบริการตรวจคัดกรอง NIPT ผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่จาก Luma

ขั้นตอน 3

เก็บตัวอย่างเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่บ้านหรือสถานที่ ๆ คุณสะดวก

ขั้นตอนที่ 4

รับผลการตรวจใน 5 วันทำการและนำผลตรวจคัดกรองไปปรึกษาแพทย์เพื่ออ่านผล

ขั้นตอนที่ 5

สนุกกับทุกย่างก้าวของการตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่

เปรียบเทียบราคาการตรวจ NIPT

Luma NIPT TestNIPT Test จากแล็ปในประเทศไทย 1NIPT Test จากแล็ปในประเทศไทย 2NIPT Test จากแล็ปในประเทศไทย 3NIPT Test จากแล็ปในสหรัฐอเมริกา
Trisomy 21, 18, 13
Trisomy 9,16,22
Gender identification
Sex chromosomes Aneuplodies
Chomosome 1-23 Aneuploidies
Microdeletion
ระยะเวลารอคอยผลตรวจ5 days7-10 days7-10 days7-10 days7-14 days
ประกันผลลบลวง* (False negative insurance)2,000,000 THB2,000,000 THB2,000,000 THB (เฉพาะ Trisomy 21/18/13)2,000,000 THB
สถานที่ให้บริการบริการที่บ้านด้วยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลคลีนิกคลีนิกคลีนิก
ค่าบริการ13,900 THB ในกรุงเทพ
14,400 THB ต่างจังหวัด
13,500 THB29,900 THB16,900 THB23,000 THB ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์

ตารางเปรียบเทียบราคาข้างต้นเป็นข้อมูลของบริการตรวจ NIPT ในประเทศไทยที่มีความใกล้เคียงกัน (ข้อมูลล่าสุดอัพเดตเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2564)

* ประกันผลลบลวง รับประกันโดยบุคคลที่ภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (Third Party)

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมกับ Luma NIPT Test

Luma NIPT Test

ในกรุงเทพ
฿ 13,900
  • บริการถึงบ้าน
  • บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ

Luma NIPT Test

ต่างจังหวัด
฿ 14,400
  • บริการถึงบ้าน
  • บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ

สมาชิกแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus in Thailand รับส่วนลด 1,000 บาท ต่อการตรวจ NIPT 1 ครั้ง (จำกัด 1 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)

ติดต่อ Luma เพื่อสั่งซื้อบริการตรวจ NIPT

เสียงตอบรับจากคุณแม่ผู้ใช้บริการ Luma NIPT Test

ฉันสั่งซื้อบริการตรวจ NIPT ผ่านทางไลน์ และ Luma ก็ช่วยประสานงานให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาเก็บตัวอย่างเลือดที่บ้านของฉัน หลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ฉันก็ได้รับผลการตรวจ ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่การนัดหมายพบคุณหมอครั้งต่อไปพอดี ขอบคุณคำแนะนำของ Luma ตลอดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ค่ะ
Luma NIPT Test Testimonial
Naly S.
คุณแม่ลูกหนึ่ง
สำหรับการตั้งครรภ์ท้องที่ 2 ของฉัน Luma ช่วยฉันได้ดีมาก ๆ ในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การสั่งซื้อ การจองวันเวลา จนถึงได้รับผลตรวจ
Luma NIPT Test Testimonial
Thuyvan Z.
คุณแม่ลูกสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Luma NIPT Test

ความแม่นยำของผลการตรวจคัดกรอง NIPT ขึ้นอยู่กับโครโมโซม

การตรวจ NIPT เป็นการตรวจคัดกรองโดยวิเคราะห์จาก cell-free DNA (cfDNA) หรือปริมาณดีเอ็นเอที่ถูกปล่อยออกมาจากรกซึ่งอยู่ในกระแสเลือดของมารดา โดยจะตรวจจับความผิดปกติของโครโมโซมของดีเอ็นเอของทารกที่อยู่ในเลือดของมารดาจากการเก็บตัวอย่างเลือด

การตรวจ NIPT เป็นเพียงการตรวจคัดกรองไม่ใช่การตรวจวินิจฉัย ซึงหมายความว่าการตรวจคัดกรอง NIPT ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะทางพันธุกรรมได้อย่างแน่ชัด อย่างไรก็ตามการตรวจ NIPT สามารถคาดคะแนความเสี่ยงของภาวะทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นการอ่านผลการตรวจคัดกรองจึงจำเป็นที่จะต้องอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญ เราขอแนะนำให้ท่านนำผลการตรวจไปแสดงแก่สูตินารีแพทย์ประจำตัวของท่าน เพื่ออ่านและแปลผลต่อไป

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถตรวจคัดกรอง NIPT ได้ อย่างไรก็ตามการตรวจ NIPT มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป หรือมีประวัติครอบครัวที่เกี่ยวข้องการความผิดปกติของโครโมโซม ทั้งนี้ประวัติครอบครัวหมายรวมไปถึงครอบครัวของบิดาของทารกในครรภ์

บริการตรวจคัดกรอง NIPT ของเรารวมตัวเลือกในการระบุเพศของทารกในครรภ์ในรายงานผลกาารตรวจ

การตรวจคัดกรอง NIPT เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการเก็บตัวอย่างเลือดจากมารดาซึ่งไม่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์

ตัวอย่างเลือดของท่านจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ GC Genome ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรมชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ โดยห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรอง College of American Pathologists (CAP) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญของเราจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านระบุและจะทำงานการเก็บตัวอย่างเลือดของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านสอบถามสูตินารีแพทย์ประจำตัวของท่านสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม