เดินทางเข้าประเทศเวียดนามด้วยแผนประกัน
Luma Vietnam Pass

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนในของประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับประกันโดย บริษัท Bao Long

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

Luma Vietnam Pass แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้นที่ 10,000 USD คุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ในประเทศเวียดนาม ไม่มีระยะเวลารอคอย ให้ความคุ้มครองทันที่เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเวียดนาม

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

มีการออกหนังสือรับรองการประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัย

เปรียบเทียบความคุ้มครองของแผนประกัน Luma Vietnam Pass

ความคุ้มครองแผนที่ Essentialแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
I. ค่ารักษาพยาบาลและความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน10,000 USD50,000 USD50,000 USD100,000 USD
ค่ารักษาพยาบาลเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัย
การติดตามการรักษา5,650 USD5,650 USD5,650 USD5,650 USD
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัย
การส่งกลับประเทศเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัยเท่าทุนประกันภัย
เงินชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน--650 USD870 USD
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางและที่พักอาศัย--3,050 USD4,350 USD
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยียนสำหรับญาติ--3,050 USD4,350 USD
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศสำหรับบุตร--3,050 USD4,350 USD
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา1,750 USD1,750 USD1,750 USD2,600 USD
II. อุบัติเหตุส่วนบุคคล17,400 USD17,400 USD17,400 USD43,500 USD
III. ความคุ้มครองเหตุการณ์ระหว่างเดินทาง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าเดินทางหรือ
ทรัพย์สินส่วนตัว
--700 USD1,300 USD
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง--100 USD200 USD
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง--1,300 USD1,750 USD
การสูญเสียเงินสด ธนบัตร และเช็คที่เกิดจากการลักทรัพย์หรือการโจรกรรม--200 USD350 USD
เงินชดเชยจากการล่าช้าของการเดินทาง--100 USD150 USD
การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง--4,000 USD5,650 USD
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก--56,500 USD87,000 USD
ความคุ้มครองความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถเช่า--250 USD450 USD
เบี้ยประกันภัยแต่ละช่วงความคุ้มครองแผนที่ Essentialแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
1 สัปดาห์18 USD20 USD25 USD30 USD
2 สัปดาห์22 USD25 USD35 uSD40 USD
3 สัปดาห์30 USD35 USD40 USD50 USD
1 เดือน45 USD50 USD60 USD80 USD
2 เดือน80 USD90 USD100 USD110 USD
3 เดือน100 USD110 USD130 USD140 USD
4 เดือน120 USD130 USD150 USD180 USD
5 เดือน150 USD160 USD200 USD230 USD
6 เดือน160 USD180 USD250 USD270 USD
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย Luma Vietnam Pass:
 1. 1. วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ที่เร็วที่สุดต้องเป็นวันที่ทำการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ย้อนหลังได้
 2. 2. ระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับกรมธรรม์นี้คือ 180 วันตามปฏิทิน
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 4 สัปดาห์ถึง 75 ปี
  4. เด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปีต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับผู้ปกครอง
  5. ความคุ้มครองสูงสุดของอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องไม่เกิน 400,000,000 หยวน (17,400USD).
  6. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เกิดข้อเรียกร้อง
  7. การบริการชำระค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายจะสามารถทำได้ เมื่อค่ารักษาพยาบาลสูงกว่า 1,000 USD และต้องได้รับการประสานงานโดยบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (pre-existing conditions) ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อยกเว้นเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
Luma

แผนประกัน

Luma Vietnam Pass 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

Luma Vietnam Pass, Luma Vietnam Pass TH

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

“Luma Vietnam Pass” เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยการเดินทางที่รับประกันโดย Bao Long Insurance Corporation.