02-026-2351

VISION

สุขภาพดีเปรียบดั่งของล้ำค่า
เราจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพคุณเป็นอันดับหนึ่ง

57 Park Ventures Ecoplex 9th Floor, Unit 901 Wireless Road,Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

เพราะเราให้คุณได้มากกว่า

ประกันสุขภาพระดับพรีเมียม

พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

เคียงข้างทุกเวลา
อุ่นใจทุกนาที

ดูแลคุณ

ให้

สุขภาพดีเปรียบดั่งของล้ำค่า
เราจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพคุณเป็นอันดับหนึ่ง

ประกันสุขภาพระดับพรีเมียม
พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

  คุณค่าของชีวิตเริ่มจากความใส่ใจ
  ให้เราดูแลคุณตั้งแต่วันนี้

   We Protect Your Privacy

  เพราะเราให้คุณได้มากกว่า

  ห่วงใย
  เราออกแบบแผนประกันสุขภาพและบริการ เพื่อให้คุณได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด ยาวนานตลอดชีวิต
  ใส่ใจ
  คอยดูแลและอยู่เคียงข้างตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อเราผ่านสายด่วน ออนไลน์ และแอปพลิเคชัน ทุกที่ทุกเวลา
  ครอบคลุม
  ครอบคลุมทุกเรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง ด้วยแผนประกันสุขภาพ คุ้มครองสูงสุด 32 ล้านบาทต่อปี

  Human

  PRODUCTS

  แผนประกันสำหรับผู้ป่วยใน

  • คุ้มครองสูงสุดต่อปี 32 ล้านบาท
  • ผู้ป่วยใน-เต็มวงเงิน
  • รักษาโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

  แผนประกันสำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

  • คุ้มครองสูงสุดต่อปี 32 ล้านบาท
  • ผู้ป่วยใน-เต็มวงเงิน
  • ผู้ป่วยนอก 192,000 บาท ต่อปี
  • รักษาโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เข้ารับการฉีดวัคซีน

  แผนประกันสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ตั้งครรภ์

  • คุ้มครองสูงสุดต่อปี 32 ล้านบาท
  • ผู้ป่วยใน-เต็มวงเงิน
  • ผู้ป่วยนอก 192,000 บาท ต่อปี
  • รักษาโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • การตรวจสุขภาพ
  • การฉีดวัคซีน
  • การคลอดบุตรและภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
  • ทันตกรรมสูงสุด
  เคียงข้างทุกเวลา
  อุ่นใจทุกนาที
  ให้  ดูแลคุณ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  X
  Popup image