สรุปทุกขั้นตอนการขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวปี 2023

การมีโอกาสได้ไปเที่ยวเบลเยี่ยมถือเป็นอีกความฝันของใครหลายคน สัมผัสกับวัฒนธรรม ความสวยงามของบรรดาสถาปัตยกรรม ธรรมชาติ สภาพอากาศที่คนไทยต้องหลงรัก แต่เหนือสิ่งอื่นใดก่อนวางแผนเดินทางเยือนประเทศแห่งนี้ “วีซ่าเบลเยี่ยม” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ผ่านในลำดับแรก จึงขอสรุปทุกขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยมให้ทำตามกันแบบละเอียดยิบเลย! 

เรื่องต้องรู้เมื่อเตรียมขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยว 

ปัจจุบันการขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวจะใช้เป็น “วีซ่าเชงเก้น” ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น สำหรับวิธีขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทนี้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ และสามารถทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ได้เลย 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม 

เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวต้องไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรง ไม่ถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียวหากจะขอวีซ่าเบลเยี่ยมต้องมีเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอรับรองด้วยโดยเอกสารดังกล่าวต้องออกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยว 

มาถึงสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวนั่นคือ การเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลายื่นใหม่ให้ยุ่งยาก ใครยังไม่เคยทำวีซ่าเบลเยี่ยมมาก่อนสามารถเตรียมความพร้อมทั้งหมดตามนี้เลย 

 1. 1.เอกสารกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (สมัครเพื่อกรอกแบบฟอร์มที่นี่) จากนั้นล็อกอินและกรอกข้อมูลได้เลย (ดูวิธีกรอกข้อมูลได้ที่นี่)
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังวีซ่าที่ขอจะหมดอายุ หากมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าให้นำมาด้วย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. มองเห็นศีรษะจนถึงไหล่ ห้ามสวมใส่แว่นตาดำ หมวก หรือสิ่งปกปิดใบหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการสวมตามข้อกำหนดทางศาสนา ห้ามเห็นฟัน กรณีใส่แว่นสายตาแสงไฟต้องไม่สะท้อนเลนส์และกรอบแว่นต้องไม่บดบังใบหน้า จำนวน 2 ใบ
 4. 4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ร้องขอวีซ่า
 5. 5.หลักฐานในการทำงาน แบ่งเป็นประเภทอาชีพของแต่ละบุคคล ดังนี้
 • พนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานออกโดยบริษัทของตนเอง พร้อมระบุวันลาหยุดงาน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองเรียนอยู่ 

ปล. เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 1. 6.หลักฐานยืนยันด้านการเงิน ประกอบด้วยบัญชีเดินรายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน (Bank Statement) ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
 2. 7.หลักฐานการจองโรงแรมที่พักตลอดทริปการพำนักอยู่ในเบลเยี่ยม
 3. 8.หลักฐานการเดินทางไปกลับ (ตั๋วเครื่องบิน) ใช้สำหรับการยื่นตรวจคนเข้าเมือง แต่การขอวีซ่าไม่ต้องใช้เอกสารนี้
 4. 9.ประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องรวมทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท มีระยะสัญญาคุ้มครองครอบคลุมตลอดการเดินทางในประเทศกลุ่มเชงเก้น (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 10.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสูติบัตร และเอกสารยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษ) ด้วย
 6. 11.แผนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม
 7. 12.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
วีซ่าเบลเยี่ยม

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยว 

หลังทำการเตรียมเอกสารเรียบร้อย สิ่งต่อไปที่ต้องรู้นั่นคือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม ปกติแล้วการชำระจะแบ่งออกเป็นราคาของผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ร้องขอต้องการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

 • ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยมสำหรับผู้ใหญ่ 80 EUR (ประมาณ 3,040 บาท)  
 • ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยมเด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR (ประมาณ 1,520 บาท  
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าทำวีซ่า  
 • ค่าบริการจากศูนย์รับทำวีซ่า 760 บาท / คน 

ซึ่งอย่างที่อธิบายไปว่าในกรณีที่คุณทำวีซ่าเบลเยี่ยมแล้วต้องการบริการพิเศษเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามมา ดังนี้ 

 • กรณีจองนัดหมายนอกเวลาทำการปกติ Prime Time มีค่าใช้จ่าย 1,710 บาท (จ่ายแทนค่าบริการปกติ)  
 • ค่าบริการห้องพรีเมี่ยมเลาจน์ 1,710 บาท  
 • ค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ กรณีไม่เดินทางไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเอง 200 บาท  
 • บริการกรอกใบสมัคร 230 บาท  
 • บริการรูปถ่าย 230 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสาร หน้าละ 8 บาท 

การชำระเงินจะทำการจ่ายที่ศูนย์บริการทั้งหมดเป็นเงินโอน หรือบัตรเครดิต / เดบิต (กรณีจ่ายบัตรมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาท) 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยมตามขั้นตอนที่กำหนด 

อีกหัวใจสำคัญสำหรับคนที่วางแผนเที่ยวเบลเยี่ยมนั่นคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม เมื่อคุณเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายพร้อมแล้ว คราวนี้ก็ทำตามทีละสเต็ปที่จะบอกต่อไปนี้กันเลย 

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม 

 1. 1.เริ่มต้นวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยมด้วยการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ (ตามที่ระบุเอาไว้ในหัวข้อเอกสารการสมัครวีซ่า) แล้วพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร
 2. 2.ทำการนัดหมายวันเวลาบนหน้าเว็บไซต์ตามความสะดวกของตัวผู้ร้องขอในการเข้าไปยื่นกับทางศูนย์บริการ (กรณีไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ต้องทำนัดใหม่เท่านั้น)
 3. 3.เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนด ให้เดินทางไปยังศูนย์บริการ TLS Contact ยื่นเอกสารทั้งหมดและทำตามขั้นตอนที่ทางศูนย์ระบุเอาไว้ มีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเก็บอัตลักษณ์ชีวภาพ (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) เมื่อเสร็จแล้วให้ชำระค่าธรรมเนียม 
 4. 4.กรณีผลการทำวีซ่าออกมาแล้วก็สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ตามช่องทางที่ตนเองสะดวก เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนวิธีขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม ในระหว่างการพิจารณาผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิ์ถูกสัมภาษณ์โดยสถานกงสุล สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอาจเกิดได้จากไม่เคยทำวีซ่าเชงเก้น หรือวีซ่าบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาก่อนภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์  

สถานที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม 

จากขั้นตอนวิธีขอวีซ่าเบลเยี่ยมที่ระบุไปนั้น ปัจจุบันหากต้องการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมสามารถเดินทางไปยังตัวแทนศูนย์บริการรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมเพียงแห่งเดียว นั่นคือ  

ศูนย์ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม (TLScontact) 

ที่อยู่: อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เว็บไซต์: visas-be.tlscontact.com 

โทรศัพท์: 02-838-6666 

เวลาทำการปกติ: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.30 และ 13.30 – 16.30 . และวันเสาร์สำหรับนัดหมายไพร์มไทม์ เวลา 08.00 – 12.00 . (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วีซ่าเบลเยี่ยม

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม 

ในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยมหลังดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 14 วันทำการ อย่างไรก็ตามผู้ที่วางแผนเดินทางไปเที่ยวเบลเยี่ยมสามารถทำวีซ่าเบลเยี่ยมล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนถึงวันเดินทางจริงของตนเอง และในระหว่างรอผลพิจารณาสามารถเช็กสถานะได้ที่นี่เลย 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม สามารถเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยวอยู่กับตัวเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเดินทางเที่ยวเบลเยี่ยมได้ทุกพื้นที่ตามความสะดวกหรือตามแพลนของตนเอง ซึ่งเมืองแนะนำก็มีด้วยกันหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น กรุงบรัซเซลส์ (Brussel), เมืองมงส์ (Mons), เมืองทัวร์เน (Tournai), เมืองบรูจส์ (Bruges), เมืองเกนต์ (Ghent), เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ชอบที่ไหนตะลุยกันเลยไม่ผิดหวังแน่ 

สรุป 

นี่คือขั้นตอนทั้งหมดสำหรับวิธีขอวีซ่าเบลเยี่ยมประเภทท่องเที่ยว จะเห็นว่าไม่ได้มีขั้นตอนใด ๆ ยุ่งยากเลย แค่เตรียมเอกสารและทำตามสเต็ปให้ครบถ้วนพร้อมชำระเงินก็เรียบร้อย อย่างไรก็ตามอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อวางแผนไปเที่ยวเบลเยี่ยมนั่นคือ การซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ทั้งเอาไว้คุ้มครองตนเองและทำวีซ่า จึงขอแนะนำ แนะนำ LUMA GO ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง  199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท แม้ติดเชื้อโควิด-19 ก็รักษาได้แบบไร้กังวล ทำวีซ่าผ่านฉลุย ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ทางเลือกสำหรับทุกคนในการเดินทางเที่ยวยุโรปสุดฟิน 

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …