‘ประกันสุขภาพกลุ่ม’ สวัสดิการพนักงานที่ตอบโจทย์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ประกันสุขภาพกลุ่ม

นอกจากค่าตอบแทนแล้ว ‘สวัสดิการพนักงาน’ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินร่วมงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือทำงานให้กับองค์การนั้นเป็นเวลานาน หลายบริษัทจึงให้ความสำคัญกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งเมื่อนึกถึงสวัสดิการแล้ว Luma เชื่อว่าใครหลายคนก็คงจะนึกถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องการสุขภาพของพนักงานอย่าง ‘ประกันสุขภาพกลุ่ม’ ใช่ไหม? มาทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกลุ่มกันให้มากขึ้น พร้อมเหตุผลดี ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการทำประกันสุขภาพกลุ่มให้ตอบโจทย์ทั้งบริษัทและพนักงานในบทความนี้

ประกันสุขภาพกลุ่มคืออะไร?

‘ประกันสุขภาพกลุ่ม’ คือแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงานในยามเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั้งสำหรับการรักษาในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพัก ค่ายา ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด เป็นต้น และให้คุ้มครองในกรณีผู้ปวยนอก (OPD) เมื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ท้องเสีย ปวดศีรษะ ไข้หวัด หรือปวดท้องเป็นต้น

ทำไมประกันสุขภาพกลุ่มจึงตอบโจทย์ในฐานะนายจ้าง?

สวัสดิการที่ดีถือเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงาน

เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ประกันสุขภาพกลุ่มจึงเป็นสวัสดิการพนักงานที่แสดงให้ถึงความห่วงใยของนายจ้างที่มีต่อสุขภาพของพนักงาน ทำให้รู้ว่าบริษัทให้ความเป็นห่วงและมอบหลักประกันที่จะสามารถช่วยเหลือพนักงานได้เมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เป็นขวัญและกำลังใจให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ลดอัตราการลาออก

ตัวเลือกในการลงทุนที่คุ้มค่าของบริษัท

เนื่องจากประกันสุขภาพกลุ่มมีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย จึงเป็นตัวเลือกดีที่ของบริษัทในเลือกแผนที่ให้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับพนักงานและงบประมาณของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถวางแผนงบประมาณในแต่ละปีล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ลดความขัดแข้งในองค์กร

ประกันสุขภาพสามารถลดความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับพนักงานในเรื่องของการได้รับเงินชดเชย ในกรณีที่บริษัทไม่มีประกันสุขภาพกลุ่มและพนักงานต้องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่คาดหวังก็อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อบริษัทได้

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศต่างให้ความสนใจในการทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานของตน หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมจะทำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและยังช่วยดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามายังองค์กรอีกด้วย

ประกันกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มตอบโจทย์ลูกจ้างอย่างไร?

เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงาน

การที่บริษัทให้ความใส่ใจในสุขภาพของลูกจ้างโดยการจัดหาสวัสดิการดีเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้แก่พนักงานจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานและทำให้อยากทุ่มเทให้กับบริษัทต่อไป

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและค่าเบี้ยที่ไม่น้อย ทำให้พนักงานหลายคนไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลได้ การที่บริษัททำประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานจะเป็นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะพนักงานไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยตนเองแต่สามารถใช้สิทธิของประกันกลุ่มที่บริษัททำไว้ให้ได้

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน

พนักงานทุกคนคงอยากทำงานในบริษัทที่มีความมั่งคงและได้รับการยอมรับ การที่บริษัทมอบประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานจึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง มีแนวโน้มว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี จึงทำให้พนักงานไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเชิญออกหรือตกงานกระทันหันหากบริษัทเกิดปัญหา

จุดเด่นของการทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานกับ Luma

ด้วยประสบการณ์ทางด้านประกันสุขภาพและการดูแลองค์กรทั้งขนาดเล็กไปถึงจนถึงขนาดใหญ่ Luma มอบความสะดวกสบายให้กับบริษัทด้วยบริการที่ครบวงจรในการทำประกันกลุ่ม

  • ดูแลโดยเจ้าหน้าประกันประจำ (Key Account Manager) ที่คอยให้คำแนะนำและดูแลกรมธรรม์ให้คุณตลอดทั้งปี

  • ออกแบบแผนได้ตามนโยบายของบริษัททั้งในเรื่องงบประมาณและความต้องการ

  • ให้คำแนะนำในการเลือ

  • กแผนประกันกลุ่ม รวมไปถึงการเปรียบเทียบและเสนอแผนที่เหมาะสม

  • ให้ความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

วางแผนความมั่งคงทางด้านสุขภาพให้แก่พนักงานของคุณกับ ‘ประกันกลุ่ม‘ ได้แล้ววันนี้

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …