เปรียบเทียบแพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร 2567

ในปี 2567 นี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่หลาย ๆ ครอบครัวคาดหวังที่จะมีลูกน้อยเกิดในปีนี้ เพราะปี 2567 ตรงกับปีนักษัตรมะโรง หรือปีมังกรทอง ซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่ง พ่อแม่หลายคู่จึงวางแผนที่จะมีบุตรกันในปีมงคลนี้ ทาง LUMA จึงได้รวบรวมแพ็กเกจคลอดบุตรจากโรงพยาบาลชั้นนำ เปรียบเทียบมาให้คุณได้ลองพิจารณากัน 

ฝากครรภ์

เปรียบเทียบแพ็กเกจคลอดบุตรจากโรงพยาบาลชั้นนำ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตรที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1. 1. แพ็กเกจการคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 139,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายแบบคลอดปกติ ศูนย์สูติ-นรีเวช | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

 1. 2. แพ็กเกจการคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง อยู่ที่ราคา 159,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายแบบปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

 1. 3. แพ็กเกจการผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 159,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายแบบการผ่าตัดคลอด | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

โดยทั้ง 3 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าสูติแพทย์และกุมารแพทย์ ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทั้งของคุณแม่และทารก 
 • การตรวจคัดกรองของทารก เช่น การตรวจการได้ยิน การตรวจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การตรวจหมู่เลือด และการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 
 • สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การดูแลมารดาในขณะคลอด บริการเครื่องปั๊มนม ชุดของขวัญสำหรับทารก  
 • อื่น ๆ 

โรงพยาบาลสมิติเวช 

โรงพยาบาลสมิติเวช นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตรที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1. 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Platinum
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอดบุตร (96 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 129,000 บาท 
 • แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ (72 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 99,000 บาท 
 • แพ็กเกจผ่าตัดครรภ์แฝด อยู่ที่ราคา 215,000 บาท 
 1. 2. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Exclusive 
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอดบุตร (144 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 215,000 บาท 
 • แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ (96 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 160,000 บาท 
 1. 3. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Elite 
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอดบุตร (168 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 325,000 บาท 
 • แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ (168 ชั่วโมง) อยู่ที่ราคา 305,000 บาท 

โดยทั้ง 3 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าห้องพัก ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์  
 • ค่าตรวจคัดกรองทารก เช่น การตรวจกรุ๊ปเลือด การตรวจการได้ยิน และการฉีดวัคซีนทารก ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค วิตามินเค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1 
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพคเกจคลอด ประจำปี 2023 – โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) 

โรงพยาบาล BNH นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ (48 ชั่วโมง)
 • คลอดปกติ อยู่ที่ราคา 89,000 บาท 
 • คลอดปกติ+ระงับความเจ็บปวด 108,000 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด (72 ชั่วโมง)
 • ผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 99,900 บาท 
 • ผ่าตัดคลอด และทำหมันหลังผ่าตัด อยู่ที่ราคา 117,000 บาท 
 • ผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด อยู่ที่ราคา 159,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอด Delivery & Care – BNH HOSPITAL 

นอกจากแพ็กเกจคลอดบุตรแล้ว ทางโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) ยังนำเสนอแพ็กเกจฝากครรภ์ สำหรับว่าที่คุณแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งที่สอง อยู่ที่ราคา 68,000 บาท (หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2567) 

 ครอบคลุมถึงรายการตรวจคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น 

 • การตรวจเลือดประเมินสุขภาพช่วงต้นการตั้งครรภ์ และก่อนการคลอด 
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ ทั้งแบบ  2 มิติ จำนวน 3 ครั้ง และแบบ 4 มิติ จำนวน 1 ครั้ง 
 • การตรวจประเมินภาวะครรภ์เป็นพิษ ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
 • การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม 
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจฝากครรภ์ BNH Prenatal care | โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  

ฝากครรภ์, เปรียบเทียบแพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร 2567

โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 98,000 บาท
 2. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 111,990 บาท
 3. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด อยู่ที่ราคา 165,000 บาท
 4. แพ็กเกจคลอดบุตรผ่าตัดคลอด (กรณีไม่สามารถคลอดเองได้) อยู่ที่ราคา 160,000 บาท

โดยทั้ง 4 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 • การตรวจคัดกรองของทารก เช่น การตรวจหมู่เลือด การตรวจการได้ยิน และการฉีดวัคซีนทารก ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค วิตามินเค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1 
 • สิทธิพิเศษ เช่น Gift Set สำหรับเด็ก การแนะนำการให้บุตรโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 • อื่น ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอด (Delivery Packages) | MedPark Hospital 

 นอกจากแพ็กเกจคลอดบุตรแล้ว ทางโรงพยาบาล MedPark ยังนำเสนอโปรแกรมฝากครรภ์และดูสุขภาพของคุณแม่ (Prenatal Care Program) อยู่ที่ราคา 70,900 บาท ครอบคลุมถึง : 

 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ ทั้งแบบ  2 มิติ จำนวน 3 ครั้ง และแบบ 4 มิติ จำนวน 1 ครั้ง 
 • การตรวจต่าง ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น 
 • การตรวจหาหมู่เลือด ABO และ Rh 
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อ HIV เชื้อซิฟิลิส 
 • การตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย และภาวะดาวน์ซินโดรม 
 • การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์  
 • การฉีดวัคซีนที่คุณแม่ควรฉีดระหว่างตั้งครรภ์ 
 • การดูแลคุณแม่ในด้านอื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจฝากครรภ์ | MedPark Hospital 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบปกติ
 • คลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 96,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 132,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แฝด อยู่ที่ราคา 209,000 บาท 

โดยทั้ง 3 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (สำหรับผ่าตัดคลอด/บล็อคหลัง) 
 • ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ค่าห้องพักมาตรฐาน และค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด 
 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือแพทย์  
 • การตรวจคัดกรองของทารกที่จำเป็น เช่น การตรวจการทำงานหัวใจ การตรวจการได้ยิน รวมถึงค่ายาและค่าฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1 วิตามินเค และยาป้ายตาป้องกันตาอักเสบ 
 • อื่น ๆ  
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Elite Maternity and Exclusive Care อยู่ที่ราคา 251,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรแบบนี้ จะเป็นการคลอดแบบผ่าตัดคลอด ระยะเวลาพักที่โรงพยาบาล 7 คืน และให้ความคุ้มครองดังนี้ 

 • ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าทำแผล 
 • ค่าแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังในการฟื้นฟูสภาพผิวคุณแม่หลังคลอด ค่าจิตแพทย์ในการให้คำปรึกษาหลังคลอดบุตร และค่านักกายภาพบำบัด 
 • ค่าห้องพัก ค่าห้องคลอด  
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูแลแม่คลอด 360 องศากับโรงพยาบาลกรุงเทพ | Bangkok Hospital 

โรงพยาบาลพญาไท (พญาไท 3) 

โรงพยาบาลพญาไท นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้  

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Standard
 • คลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 69,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 85,000 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Premium
 • คลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 75,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 90,000 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Presidential Suite
 • คลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 99,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 125,000 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Super Premium
 • คลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 120,000 บาท 
 • คลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 150,000 บาท 

โดยทั้ง 4 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าคลอดปกติ/ค่าผ่าตัดคลอด ค่าสูติแพทย์ กุมารแพทย์ 
 • ค่าห้องพัก ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือแพทย์  
 • การตรวจคัดกรองต่าง ๆ ของทารก เช่น การตรวจกลุ่มเลือด การตรวจฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ การตรวจคัดครองการได้ยิน รวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค, ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่  
 • อื่น ๆ  

สำหรับแพ็กเกจคลอดบุตรแบบ Premium, Presidential Suite และ Super Premium จะมีสิทธฺพิเศษ ได้แก่ มอบชุดของขวัญให้ลูกน้อย และรูปถ่ายบันทึกความทรงจำลูกน้อย 

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย รพ.พญาไท

ฝากครรภ์, เปรียบเทียบแพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร 2567

โรงพยาบาลรามคำแหง 

โรงพยาบาลรามคำแหง นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้  

 1. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบคลอดธรรมชาติ อยู่ที่ราคา 52,000 บาท
 2. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 72,000 บาท
 3. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบคลอดธรรมชาติ และทำหมัน อยู่ที่ราคา 57,000 บาท
 4. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด และทำหมัน อยู่ที่ราคา 77,000 บาท
 5. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด และผ่าตัดไส้ติ่ง อยู่ที่ราคา 76,000 บาท
 6. แพ็กเกจคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน อยู่ที่ราคา 81,000 บาท

โดยทั้ง 6 แพ็กเกจคลอดบุตรนี้ จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์  
 • ค่าห้องคลอด ห้องพัก ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายา และค่าอาหาร 
 • การตรวจคัดกรองต่าง ๆ ของทารก เช่น การตรวจการได้ยิน การตรวจหมู่เลือด การตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ รวมถึงการฉีดวัคซีนและการให้ยาที่จำเป็นต่อทารก ได้แก่ การฉีดวิตามินเค วัคซีนป้องกันวัณโรค  
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลรามคำแหง – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา  

 

โรงพยาบาลศิครินทร์  

โรงพยาบาลศิครินทร์ นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้  

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ
 • คลอดปกติ แบบห้องพัก Superior อยู่ที่ราคา 48,000 บาท 
 • คลอดปกติ แบบห้องพัก VIP อยู่ที่ราคา 55,000 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด
 • ผ่าตัดคลอด แบบห้องพัก Superior อยู่ที่ราคา 65,000 บาท 
 • ผ่าตัดคลอด แบบห้องพัก VIP อยู่ที่ราคา 74,000 บาท 

แพ็กเกจคลอดบุตรข้างต้น จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องพัก ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์  
 • การตรวจคัดกรองทารก เช่น การตรวจกรุ๊ปเลือด การตรวจภาวะตัวเหลือง การตรวจการได้ยิน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารก ได้แก่ การฉีควัควีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 
 • ของที่ระลึกสำหรับคุณแม่ 
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย – โรงพยาบาลศิครินทร์  

 

โรงพยาบาลเปาโล (เปาโลเกษตร) 

โรงพยาบาลเปาโล (เปาโลเกษตร) นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ
 • คลอดปกติ แบบ Silver อยู่ที่ราคา 49,900 บาท 
 • คลอดปกติ แบบ Diamond อยู่ที่ราคา 59,900 บาท 
 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด
 • ผ่าตัดคลอด แบบ Silver อยู่ที่ราคา 59,900 บาท 
 • ผ่าตัดคลอด แบบ Diamond อยู่ที่ราคา 69,900 บาท 

แพ็กเกจคลอดบุตรข้างต้น จะครอบคลุมถึง: 

 • บัตรสมาชิก Paolo สำหรับคุณแม่และทารก 
 • ค่าห้องพักสำหรับมารดา และสำหรับทารกแรกเกิด 
 • ค่าแพทย์ต่าง ๆ เช่น ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์  
 • การตรวจคัดกรองสำหรับทารก เช่น การตรวจหมู่เลือด การตรวจประเมินหัวใจพิการแต่กำเนิด การตรวจการได้ยิน และการฉีดวัคซีนสำหรับทารก ได้แก่ วิตามินเค วัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1,2 
 • อื่น ๆ  

สำหรับแพ็กเกจคลอดบุตร แบบ Diamond จะให้บริการการฉีดวัคซีนสำหรับทารกที่มากกว่า มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหลังคลอดให้  1 ครั้ง รวมถึงยังมอบชุดของขวัญให้อีกด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital 

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ 

สำหรับโรงพยาบาลสินแพทย์ สาขารามอินทรา นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 40,000 บาท
 2. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ+ทำหมัน อยู่ที่ราคา 56,000 บาท
 3. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 53,000 บาท
 4. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด+ทำหมัน อยู่ที่ราคา 56,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรข้างต้น จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าห้องคลอด ห้องพัก ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์ 
 • ค่าแพทย์ต่าง ๆ  
 • การตรวจคัดกรองต่าง ๆ ที่จำเป็นกับทารก เช่น การตรวจคัดกรองโรคหัวใจ การตรวจคัดกรองหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรแกรมและแพ็กเกจ – โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

สำหรับโรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาศรีนครินทร์ นำเสนอแพ็กเกจคลอดบุตร ดังนี้ 

 1. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดปกติ อยู่ที่ราคา 38,000 บาท
 2. แพ็กเกจคลอดบุตร แบบผ่าตัดคลอด อยู่ที่ราคา 49,900 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรข้างต้น จะครอบคลุมถึง: 

 • ค่าห้องคลอด ค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร 
 • ค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์   
 • การตรวจคัดกรองสำหรับทารก เช่น การตรวจการทำงานของหัวใจ การตรวจกรุ๊ปเลือด การตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด การตรวจการได้ยิน 
 • การฉีดวัคซีนสำหรับทารก ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก วิตามินเค 
 • อื่น ๆ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรแกรมและแพ็กเกจ | โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

 

การสรุปแพ็คเกจฝากครรภ์ในโรงพยาบาล

และนี่ก็คือแพ็กเกจคลอดบุตรคร่าว ๆ จากโรงพยาบาลชั้นนำ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองดูเพื่อพิจารณาเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับความต้องการของเหล่าคุณแม่มากที่สุด และอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณแม่ที่วางแผนตั้งครรภ์ในปีนี้ คือ การทำประกันค่าคลอดบุตรติดตัวไว้ เพื่อมอบความอุ่นใจ เพราะประกันค่าคลอดบุตร จะช่วยคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยต่าง ๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์ คุ้มครองการดูแลทารกแรกเกิด และคุ้มครองถึงค่าคลอดบุตร ทั้งนี้ การซื้อประกันค่าคลอดบุตรจำเป็นที่จะต้องดูเงื่อนไขก่อนการซื้อดี ๆ เพราะประกันค่าคลอดบุตรมักจะมีระยะเวลารอคอย อย่างต่ำตั้งแต่ 10 เดือน ไปถึงบางเจ้า ระยะเวลารอคอย เกิน 1 ปี ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการวางแผนครอบครัวให้รอบคอบก่อนซื้อ 

You May Also Like

ประกันเดินทางคุ้มครองอะไร
เดินทาง

ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกครั้งเมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ การเตรียมตนเองให้พร้อมทุกเรื่องย่อมช่วยสร้างความสบายใจ และสามารถเที่ยวตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดก็คือ “ประกันเดินทาง” เพราะนี่คือผู้ช่วยทางด้านการเงินหากมีเหตุไม่คาดฝันในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหลายคนอาจยังมีข้อสงสัยว่าประกันเดินทางครอบคลุมอะไรบ้าง มีเรื่องไหนต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนซื้อ ทุกคำตอบระบุไว้ให้แบบครบถ้วนแล้ว สบายใจแน่นอน!  ประเภทของประกันเดินทางต่างประเทศ  ลำดับแรกต้องขออธิบายก่อนว่าประกันเดินทางต่างประเทศในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อ ความถี่การเดินทางของแต่ละคน ซึ่งเงื่อนไขการคุ้มครองย่อมแตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องปกติ ดังนี้  ประกันเดินทางประเภทรายเที่ยว …

ฟรีวีซ่าจีน
เดินทาง

เงื่อนไขและเรื่องต้องรู้ เตรียมรับมือ ‘ฟรีวีซ่าจีน’ ปี 2567

‘จีน’ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดยมีมากกว่า 1,400 ล้านคน และยังถือเป็นประเทศมหาอำนาจที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติจากทั้งทวีปเอเชียด้วยกันรวมไปถึงทวีปอื่นๆ เช่น อเมริกา เป็นต้น เหตุผลอาจเป็นเพราะประเทศจีนมีทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเรียกได้ว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ ปรัชญา จักวรรดิและวัฒนธรรมโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน รวมไปถึงอาหารที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ฟรีวีซ่าจีนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ การลงนามฟรีวีซ่าระหว่างไทย-จีนแบบถาวรได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในเดือนที่แล้วและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม …

ปวดไหล่
สุขภาพ

อาการปวดหัวไหล่หลังออกกำลังกาย

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดไหล่หลังออกกำลังกายอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รักการออกกำลังกายรู้สึกเหนื่อยหน่ายและหมดแรง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ ก็มักจะต้องรับมือการอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายอยู่บ่อยๆ บทความนี้จะกล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ของอาการปวดไหล่หลังการออกกำลังกาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดไหล่ ความแตกต่างระหว่างอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ การประเมินความรุนแรงของอาการ และการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาอาการปวด วิธีแก้อาการปวดหัวไหล่หลังออกกำลังกาย อาการปวดหัวไหล่หลังออกกำลังกายอาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงการออกกำลังกายผิดท่า การออกกำลังกายมากเกินไป หรือความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ …