กรมธรรม์ คือ

หลายคนที่กำลังพิจารณาซื้อประกันสักเล่มหรือผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว คงมักจะเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่ากรมธรรม์กันมาบ้าง แต่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของกรมธรรม์เสียเท่าไหร่ บางคนอาจกำลังสงสัยว่า กรมธรรม์คืออะไร เอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง มีวิธีการอ่านรายละเอียดอย่างไร และกรมธรรม์มีความสำคัญกับผู้ถือเอาประกันอย่างไร วันนี้ Luma จะมาคลายความสงสัยไข้ข้องใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างละเอียดในบทความนี้

กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรมธรรม์ (Policy) คือเอกสารทางกฎหมายที่เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัย (Insurance Company) และผู้เอาประกัน (Policyholder) ซึ่งกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้กับผู้เอาประกันในระหว่างระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ กรมธรรม์มักประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น:

ข้อมูลส่วนบุคคล: รายละเอียดของผู้เอาประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ.

รายละเอียดของความคุ้มครอง: รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของประกัน, ระยะเวลาคุ้มครอง, จำนวนเบี้ยประกัน, ส่วนสูงที่คุ้มครอง, และเงื่อนไขการคุ้มครองต่าง ๆ.

ค่าใช้จ่ายและเบี้ยประกัน: รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกัน, ระยะเวลาการชำระเบี้ย, และวิธีการชำระเงิน.

เงื่อนไขและข้อจำกัด: รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของการคุ้มครอง รวมถึงการยกเว้น (Exclusions) ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง.

สิ่งที่คุ้มครอง: รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้มครองในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเงื่อนไขการเรียกร้องความคุ้มครอง.

นโยบายยกเลิก: รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทประกันหยุดให้ความคุ้มครองและเงื่อนไขการยกเลิก.

กรมธรรม์เป็นเอกสารที่สำคัญในการทำประกันภัย เนื่องจากมันระบุรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผู้เอาประกันควรอ่านและเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียดและติดต่อบริษัทประกันหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของกรมธรรม์หรือเงื่อนไขการคุ้มครอง.

อ่านกรมธรรม์อย่างไรให้เข้าใจง่ายได้ความครบ

อ่านกรมธรรม์อย่างไร

เมื่อทราบความหมายว่ากรมธรรม์คืออะไรกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มอ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพกัน โดยข้อมูลส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญที่ผู้เอาประกันควรอ่านและศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด

ส่วนสรุปข้อมูล

ส่วนสรุปข้อมูลของกรมธรรม์ (Policy Summary) เป็นส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่างง่ายดายและรวบรัด ส่วนสรุปข้อมูลทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้เอาประกัน โดยส่วนสรุปข้อมูลของกรมธรรม์สามารถรวมรายละเอียดต่อไปนี้:

ประเภทของประกัน: ระบุประเภทของประกันที่คุณได้เลือก เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, หรือประกันชีวิต.

ระยะเวลาคุ้มครอง: ระบุระยะเวลาที่คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ และหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ เงื่อนไขการต่ออายุ.

จำนวนเบี้ยประกัน: ระบุจำนวนเงินที่คุณจะได้รับความคุ้มครองหรือจำนวนเบี้ยประกันที่คุณต้องชำระ.

ประวัติการความคุ้มครอง: สรุปเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น โรคที่คุ้มครอง, อุบัติเหตุที่คุ้มครอง, หรือการเรียกร้องความคุ้มครองที่เกิดขึ้น.

ข้อยกเว้น: รายการข้อยกเว้นหรือสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์.

รายละเอียดการชำระเงิน: วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันและระยะเวลาการชำระ.

ข้อมูลติดต่อ: ข้อมูลติดต่อสำหรับการติดต่อกับบริษัทประกันในกรณีฉุกเฉินหรือสอบถาม.

ข้อมูลติดต่อของผู้เอาประกัน: ข้อมูลติดต่อของผู้เอาประกันและบุคคลที่ควรติดต่อเกี่ยวกับกรมธรรม์.

ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง

นอกจากการทำความเข้าใจว่ากรมธรรม์คืออะไรแล้ว ข้อมูลส่วนต่อมาที่ควรศึกษาอย่างละเอียดเลยก็คือข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง โดยส่วนนี้คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหม ทดแทน เงื่อนไขที่บริษัทจะคุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่า เราจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไหร่ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ส่วนตารางเบี้ย

ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นบอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครอง โดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือก โดยอาจเป็นแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัทประกันภั

หากข้อมูลไม่ตรงกับในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร

กรมธรรม์ คือ, กรมธรรม์ คือ

หากพบว่าข้อมูลในกรมธรรม์ประกันไม่ตรงกับความจริง ควรดำเนินการดังนี้:

ตรวจสอบกรมธรรม์: ให้คุณตรวจสอบกรมธรรม์ประกันอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณพบว่าไม่ตรงเป็นความเป็นจริง โดยดูในส่วนต่าง ๆ ของกรมธรรม์ เช่น รายละเอียดของความคุ้มครอง, ข้อมูลส่วนบุคคล, และเงื่อนไขการคุ้มครอง.

ติดต่อบริษัทประกัน: หากคุณพบข้อมูลไม่ตรงกับความจริง คุณควรติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์เพื่อแจ้งปัญหาและขอการแก้ไข บริษัทประกันภัยมักมีแผนการแก้ไขข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์.

ส่งเอกสารเพิ่มเติม: บริษัทประกันอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกแจ้ง เช่น รายงานการรักษาโรค, ประวัติการแพทย์, หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

อย่าละเลยปัญหา: หากมีข้อมูลไม่ตรงกับความจริงและไม่ได้แก้ไข คุณอาจต้องดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกรมธรรม์หรือในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความคุ้มครอง.

การรักษาความถูกต้องและสรุปข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะข้อมูลที่ถูกต้องจะมีผลต่อความคุ้มครองและสิทธิ์ประโยชน์ของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเรียกร้องความคุ้มครอง ดังนั้น ควรตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์อย่างระมัดระวังและแจ้งให้บริษัทประกันทราบถ้ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรมธรรม์

กรมธรรม์หายจะมีผลอะไรไหม

กรมธรรม์หาย

หากกรมธรรม์ประกันหายไป มักจะมีผลต่อความคุ้มครองและความสามารถในการทำรายการเกี่ยวกับประกันภัยของคุณ แต่ผลมีความแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ ดังนี้:

การเรียกร้องความคุ้มครอง: หากคุณต้องการเรียกร้องความคุ้มครอง กรมธรรม์เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการเรียกร้อง หากกรมธรรม์หายไป คุณจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบและขอสร้างเอกสารแทนที่ ทำให้กระบวนการเรียกร้องอาจล่าช้าลง แต่คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเรียกร้องความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์.

การต่ออายุ: หากคุณต้องการต่ออายุกรมธรรม์ กรมธรรม์เดิมอาจเป็นหลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุ แต่หากกรมธรรม์หายไป คุณอาจต้องพิจารณาขอเปิดเผยข้อมูลและขอการต่ออายุใหม่ นี่อาจส่งผลให้คุณต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและการพิจารณาอีกครั้ง โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีเงื่อนไขใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ.

การยกเลิกกรมธรรม์: หากคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกัน กรมธรรม์เดิมอาจถูกใช้ในกระบวนการยกเลิก แต่หากกรมธรรม์หายไป คุณยังสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงของกรมธรรม์และกฎหมายที่มีอิทธิพล.

สรุปแล้ว การหายไปของกรมธรรม์ประกันสามารถมีผลต่อความคุ้มครองและการทำรายการทางประกันภัยของคุณ แต่คุณยังคงมีอำนาจและสิทธิ์ในการแจ้งให้บริษัทประกันทราบและดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อรับความคุ้มครองหรือการบริหารกรมธรรม์ใหม่ในกรณีที่กรมธรรม์หายไป ควรติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่กรมธรรม์หาย

ในกรณีที่จำไม่ได้ หรือไม่ทราบ ว่าทำประกันกับที่ไหนไว้บ้าง สามารถเช็คตรวจสอบกรรมธรรม์ได้ที่นี้

สรุป

มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอมีความกระจ่างมากขึ้นว่ากรมธรรม์คืออะไร และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยและผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้เอาประกันภัยควรอ่านและศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียด และติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทประกันภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ท่านเลือก 

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …