กรมธรรม์

กรมธรรม์ คือ

Table of Content

หลายคนที่กำลังพิจารณาซื้อประกันสักเล่มหรือผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว คงมักจะเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่ากรมธรรม์กันมาบ้าง แต่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของกรมธรรม์เสียเท่าไหร่ บางคนอาจกำลังสงสัยว่า กรมธรรม์คืออะไร เอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง มีวิธีการอ่านรายละเอียดอย่างไร และกรมธรรม์มีความสำคัญกับผู้ถือเอาประกันอย่างไร วันนี้ Luma จะมาคลายความสงสัยไข้ข้องใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างละเอียดในบทความนี้

กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรมธรรม์ คือ เอกสารที่บริษัทประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการทำประกันภัย โดยบริษัทจะเก็บไว้ 1 ฉบับและมอบให้แก่ผู้เอาประกันอีก 1 ฉบับ ภายในกรมธรรม์จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประกันที่เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้เอาประกัน เลขที่กรมธรรม์ วันที่คุ้มครองและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ รวมไปผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่าง ๆ เป็นต้น 

อ่านกรมธรรม์อย่างไรให้เข้าใจง่ายได้ความครบ

อ่านกรมธรรม์อย่างไร

เมื่อทราบความหมายว่ากรมธรรม์คืออะไรกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มอ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพกัน โดยข้อมูลส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญที่ผู้เอาประกันควรอ่านและศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด

ส่วนสรุปข้อมูล

ส่วนสรุปข้อมูล เป็นรายละเอียดส่วนแรกที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยเนื้อหาส่วนบนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สรุปว่า แผนประกันที่เราทำคืออะไร มีรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ส่วนเนื้อหาส่วนล่างจะแสดงตารางผลประโยชน์ของแผนประกันที่เลือก เบี้ยประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม

ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง

นอกจากการทำความเข้าใจว่ากรมธรรม์คืออะไรแล้ว ข้อมูลส่วนต่อมาที่ควรศึกษาอย่างละเอียดเลยก็คือข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง โดยส่วนนี้คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหม ทดแทน เงื่อนไขที่บริษัทจะคุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่า เราจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไหร่ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ส่วนตารางเบี้ย

ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นบอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครอง โดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือก โดยอาจเป็นแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบริษัทประกันภัย

หากข้อมูลไม่ตรงกับในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร

กรมธรรม์, กรมธรรม์ คือ

เนื่องจากข้อมูลของผู้เอาประกันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อการได้รับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน ดังนั้นการที่ข้อมูลของผู้เอาประกันไม่ตรงกับในกรมธรรม์จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย หากผู้เอาประกันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวอย่าง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ 

ในอีกกรณีหนึ่งคือความผิดพลาดของข้อมูลในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หากผู้เอาประกันได้รับกรมธรรม์แล้ว สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกัน รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่ท่านได้ตกลงกับบริษัทประกันไว้หรือไม่ เพราะถ้าเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วต้องการเคลมประกันก็อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นผู้เอาประกันจึงควรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในกรมธรรม์ประกันภัยให้ดีและติดต่อบริษัทประกันภัยอย่างเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

กรมธรรม์หายจะมีผลอะไรไหม

กรมธรรม์หาย

เรื่องสูญหายหลงลืมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ ในกรณีที่ผู้เอาประกันทำกรมธรรม์สูญหายก็ไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองของท่านหรือสัญญาการประกันภัยจะสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิก เพราะทางบริษัทประกันภัยยังมีข้อมูลของท่านอยู่ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลในไปเรื่องกรมธรรม์สูญหาย อย่างไรก็ตามท่านสามารถนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงเพื่อขอรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพเล่มใหม่ได้เช่นกัน

สรุป

มาถึงตรงนี้ Luma เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอมีความกระจ่างมากขึ้นว่ากรมธรรม์คืออะไร และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยและผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้เอาประกันภัยควรอ่านและศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียด และติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทประกันภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ท่านเลือก 

Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Popup image