สบายใจได้ว่าแผนประกันสุขภาพของคุณคือแผนระดับพรีเมียม โซลูชันการประกันส่วนบุคคลของลูม่ามอบคุ้มครองให้กับทั้งครอบครัวและบุคคลที่อาศัยอยู่ในเอเชีย และภูมิภาคต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าคุณได้รับความคุ้มครองเสมอ ไม่ว่าคุณจะต้องการเฉพาะการดูแลผู้ป่วยในที่จำเป็น หรือแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมในระดับสูง:

Our Health Solution

โซลูชันของเรา ระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยใน ระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยนอก ระดับความคุ้มครองประเภทอื่นๆ บริการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาลอื่น Area of Emergency Cover อายุ สัญชาติ ระยะเวลา สกุลเงิน
เอเชีย แคร์ พลัส อินเตอร์เนชันแนล
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
4.5 rating based on 1,234 ratings
ใช่ ทั่วโลก <70 นานาชาติ 1 ปี USD
X
Popup image