สบายใจได้ว่าแผนประกันสุขภาพของคุณคือแผนระดับพรีเมียม โซลูชันการประกันส่วนบุคคลของลูม่ามอบคุ้มครองให้กับทั้งครอบครัวและบุคคลที่อาศัยอยู่ในเอเชีย และภูมิภาคต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าคุณได้รับความคุ้มครองเสมอ ไม่ว่าคุณจะต้องการเฉพาะการดูแลผู้ป่วยในที่จำเป็น หรือแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมในระดับสูง:

Our Health Solution

โซลูชันของเราระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยในระดับความคุ้มครองของผู้ป่วยนอกระดับความคุ้มครองประเภทอื่นๆบริการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาลอื่นArea of Emergency Coverอายุสัญชาติระยะเวลาสกุลเงิน
เอเชีย แคร์ พลัส อินเตอร์เนชันแนล
4.5 rating based on 1,234 ratings
4.0 rating based on 1,234 ratings
4.5 rating based on 1,234 ratings
ใช่ทั่วโลก<70นานาชาติ1 ปีUSD
X
Popup image